Staubwolgge

       
      Dr Generatione-Bangg Staubwolgge isch syt 1984  uff dr Gass.                                  35 Joor an dr Basler Fasnacht 
 
« bis zletscht»               
 


Aktuells

  
Bilder

 
Gschicht
 
Unseri
Värs

Ufftritt


Geschtebuech

Links

Kontakt

 

Video 2019-1

Video 2018-1
Video 2018-2

Video 2017-1
Video 2017-2

Video 2016
Video-2015-1
Video-
2015-2

Video-2014
Video-2013
Video-2012
Video 2011
Video 2009
Video 2008


Blagedde 2019
              
 
Fasnachts-Motto
 

« bis zletscht »
Staubwolgge

Uff Facebook kasch uns au gsee, unter "Staubwolgge"gsehsch no mee. 

 

2017

             

 

   2013                                               2015

 
  2011

         

2006                                                             1998

E Basler Bangg vo de "Bängg fir Basel" 


An dr Fasnacht 2019

isch d Staubwolgge 
35 Joor  an dr Basler Fasnacht

und es sin

Sänger:  André (Andi)  23. Joor am Bänggle  1997 - hyte
Akkordeon:  Matthias 
9. Joor am Bänggle 2011 - hyte
Helgestägge:  Cendrine 
6. Joor am Bänggle 2014 - hyte