Staubwolgge

       
      Dr Generatione-Bangg Staubwolgge isch syt 1984  uff dr Gass.                                  34 Joor an dr Basler Fasnacht 
 
« D Boscht goot ab»               
 


Aktuells

  
Bilder

 
Gschicht
 
Unseri
Värs

Ufftritt


Geschtebuech

Links

Kontakt

 

Video 2017-1
Video 2017-2


Video 2016

Video-2015-1
Video-
2015-2


Video-2014

Video-2013

Video-2012

Video 2011

Video 2009

Video 2008


Blagedde 2018
              
 
Fasnacht-Sujet
 

« D Boscht goot ab»
Staubwolgge

Alle e scheeni Fasnacht 

 

2017

             

 

   2013                                               2015

 
  2011

         

2006                                                             1998

E Basler Bangg vo de "Bängg fir Basel" 


An dr Fasnacht 2018

isch d Staubwolgge 
34 Joor  an dr Basler Fasnacht

und es sin

Sänger:  André (Andi)  22. Joor am Bänggle  1997 - hyte
Akkordeon:  Matthias 
8. Joor am Bänggle 2011 - hyte
Helgestägge:  Cendrine 
5. Joor am Bänggle 2014 - hyte